YouCAN English гэж ямар бүтэцтэй сургалт вэ?

Манай YouCAN English сургалт нь монгол хэл дээр тайлбартай ерөнхий англи хэлний сургалт (1-2-р түвшин) болон  инженер техник, банк санхүү, албан ёсны захидал харилцааны зэрэг мэргэжилтнүүдэд зориулсан англи хэлний сургалтуудыг тус тус багтаана. YouCAN English нь Монголын өнөөгийн боловсрол, бизнесийн орчны бодит байдалд нийцсэн, үр өгөөжтэй сургалт юм.