TOEFL, IELTS –ийн бэлтгэлд онлайн суралцаж болох уу?

Болно. Ингэхдээ өөрийн түвшний ерөнхий англи хэл, ажил хэргийн буюу бизнесийн англи хэл, TOEFL, IELTS , BEC  бүгдийг нэгэн зэрэг хийх боломжтой. Хамгийн гол нь тестээ хиймэгц тэр дороо үнэлгээ тань гарах ба, холбогдох дүрэм үг хэллэгээ сайтаасаа сурсны дараа ахин дахин давтан хийж, 100% дүн автлаа хязгааргүй олон цагаар сурах боломжтой. Мөн сонсох дасгалуудын бичмэл текст байдаг тул сонсголоо хөгжүүлэхэд дөхөмтэй.