,

7 хоногт хэдэн цаг хичээллэх ёстой вэ?

Онлайн суралцах цаг хязгааргүй. Хичээлээ хүссэн хэмжээгээрээ, чадах чинээгээрээ хурдан хийж сурч болно.