,

Яаж элсэх вэ?

Манай вебсайтын “Сургалтанд элсэх” гэдэг цэсээр орж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлсний дараа туршилт хичээл, түвшин тогтоох шалгалтыг үнэгүй хийж болно. Харин сонгосон сургалт тань төлбөр төлсний дараа идэвхжинэ.  www.aliamori.com/register