,

Яаж бүртгүүлэх вэ?

Манай вебсайтын “Сургалтанд элсэх” гэдэг цэсээр орж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлсний дараа төлбөрөө хийж байж, гишүүнчлэл тань идэвхжинэ.  www.aliamori.com/register