,

Энэ сургалтыг төгсөхөд сертификат олгох уу?

Сургалтанд сурч дүүргэсэн гэсэн сертификатыг манай сургалтаас олгоно. Боловсролын яам зэрэг албан сургалттай хамааралгүй энэхүү гэрчилгээг манай компаниас олгоно. Хувь хүн онлайнаар багштайгаа холбогдож аман шалгалт өгсний дараа үнэлгээ бүхий гэрчилгээгээ авна. Аман шалгалтын цагийг имэйлээр тохирч зохицуулна. Албан байгууллагаараа захиалан суралцсан бол тусгай дизайн бүхий хамтарсан сургалтын сертификат олгоно.