Хүүхэд сурч болох уу?

<h2>Ямар ч насны хүн сурч болно. Хүүхдийн өөрийн англи хэл суръя гэсэн эрмэлзлээс хамаарна. Бага насны хүүхдэд сэдэв нь хүнддэх магадлалтай. Манай гишүүдийн нас 12-55 байдаг.</h2>