Хэрхэн яаж гишүүн болох тухай нэг бүрчлэн хэлж өгнө үү?