, , ,

Хичээлээ хийх боломжгүй тохиолдолд сургалтаа хойшлуулан сунгаж болох уу?

  • Сургалтын төлбөр нь сервер, программ ашигласан хураамж, гишүүний төлбөр тул зөвхөн тухайн хугацаандаа хүчинтэй байдаг.
  • Интернетгүй газар урт хугацаагаар явах бол имэйлээр мэдэгдэж урьдчилан чөлөө авч сервер дээр хичээлээ түр хаалгана.