, , ,

Хичээлээ хийх боломжгүй тохиолдолд сургалтаа хойшлуулан сунгаж болох уу?

  • Сургалтын сарын төлбөр нь сервер, программ ашигласан хураамж тул зөвхөн тухайн сар сардаа хүчинтэй байдаг.
  • Нэгэнт идэвхжсэн Макмилланы гишүүнчлэлийн хугацааг урьдаас мэдэгдэн хойшлуулъя гэвэл 14,000₮ хураамж, YouCAN англи хэлний сургалтын хугацааг хойшлуулахад 5,000₮ -ийн хураамжтай байдаг тул хичээлээ тухай тухайн сардаа сайн хийх нь суралцагчийн өөрийн үүрэг юм.
  • Идэвхжсэн гишүүн “Би хичээлээ хийж амжаагүй” гэх нь сургалтыг дахин нээж, сунгах шалтгаан болохгүйг анхаараарай. Учир нь таны гишүүнчлэл нээлттэй идэвхтэй байсаар төлбөрийн хугацаа автоматаар багассаар байдаг.