,

Хичээлээ хийж амжаагүй бол төлбөрөө буцааж авч болох уу?

  • Сургалтын сарын төлбөр нь сервер, программ ашигласан хураамж тул зөвхөн тухайн сар сардаа хүчинтэй байдаг.  Идэвхжсэн гишүүн “Би хичээлээ хийж амжаагүй” гэх нь сургалтыг дахин нээж, сунгах шалтгаан болохгүйг анхаараарай. Учир нь таны гишүүнчлэл нээлттэй идэвхтэй байсаар төлбөрийн хугацаа автоматаар багассаар байдаг.

Заасан хугацаандаа сурч чадаагүй тохиолдолд төлбөр хураамжаа буцааж авах боломжгүй, учир нь энэ нь программ хангамжийн болон бүртгэл, мониторингийн зардалд хэдийнээ зарцуулагдсан байна.