,

Хичээлээ хийж амжаагүй бол төлбөрөө буцааж авч болох уу?

  • Сургалтын сарын төлбөр нь сервер, программ ашигласан хураамж тул зөвхөн тухайн сар сардаа хүчинтэй байдаг.  Нэгэнт идэвхжсэн гишүүн “Би хичээлээ хийж амжаагүй” гэх нь сургалтыын төлбөрийг буцаах шалтгаан болохгүйг анхаараарай. Учир нь та аль нэг сургуулийн суралцагч мөн л бол  хичээлдээ яваагүй гээд төлбөрөө буцааж авдаггүйтэй адил.
  • Заасан хугацаандаа сурч чадаагүй тохиолдолд төлбөрөө хураамжаа буцааж авах боломжгүй, учир нь энэ нь программ хангамжийн болон бүртгэл, мониторингийн зардалд хэдийнээ зарцуулагдсан байна.