Танхимтай хосолсон сургалт ямар зарчмаар явагддаг вэ?

Онлайн хичээлдээ хамрагдаж, 7 хоногийн аль ч өдөр, хаана ч байсан хязгааргүй олон цагаар хичээлээ хийхийн сацуу долоо хоногт 1 удаа 2 цагаар, сард нийт 8 цаг танхимд ирж, америк, монгол багштай, цөөн хүнтэй ангид хичээллэн, англи хэлээр ярих, унших, илтгэл тавих ур чадвараа эрс дээшлүүлнэ.