Танхимтай хосолсон сургалт ямар зарчмаар явагддаг вэ?

Онлайн хичээлдээ хамрагдаж, 7 хоногийн аль ч өдөр, хаана ч байсан хязгааргүй олон цагаар хичээлээ хийхийн сацуу найз нар, байгууллага, хамт олноороо анги бүрдүүлж, нэмэлт төлбөртэйгээр багштай онлайнаар нүүр нүүрээ харалцан шууд хичээл хийж болно.