,

Онлайн багштайгаа ямар хуваариар холбогдож, яаж хичээллэдэг вэ?

Онлайн хичээлүүд бүгд урьдаас бичигдсэн байдаг бөгөөд өөрийнхөө завтай цагт, интернеттэй ямар ч газраас нэвтэрч хичээлээ үзэх боломжтой. Америк багш нар оролцож бэлтгэсэн дүрс, дуу бичлэг, харилцан ярианууд мөн тэр дороо хариу нь гардаг бөгөөд бүрэн суртлаа дахин давтан хийх боломжтой дасгал ажлууд, англи хэл сурах тоглоом, мэдээллийн сайтууд багтсан байдаг. Нэгэнт гишүүн болсон хойноо, манай дотоодын е-мэйл системээр зөвлөх багш нартаа асуулт явуулах, бичлэгээ илгээж дүгнүүлэх боломжтой. Олон улсын хэмжээний зөвлөх америк багш, гадаадад магистр, докторантурт суралцсан монгол багш нар суралцагчийн ярианы бичлэг, зохион бичлэгийг шалгаж дүгнэдэг. Хэрэв танхимын хичээлтэй адилхан интернетээр багштайгаа дүрсэ харж, харилцан ярилцаж хичээллэх бол нэмэлт төлбөртэй, ихэвчлэн 5-аас дээш хүнтэй анги хичээллэнэ. 5-аас доош суралцагчтай бол төлбөр нь ихсэнэ. Сард дунджаар 30,000₮ нэмж төлж, 7 хоногт 2, сард 8 цагийн хичээлд хамрагдана. Энэ бүхэн нь 24 цагийн турш онлайн нээлттэй байдаг хичээл дээр тань нэмэгдэж, сурсныг тань батжуулах зорилготой юм.