,

Ном, сурах бичиг худалдаж авах ёстой юу?

Бүх материал онлайн байх тул тусдаа ном, сурах бичиг худалдаж авах шаардлагагүй. Харин хичээлийн дүрмийн тайлбар, жишээ, харилцан ярианы текстийг PDF болгон хадгалж авах, эсвэл принтерээр хэвлэж авах боломжтой.