Мэргэжлийн англи хэл ямар чиглэлээр явагдаж байна вэ?

Анагаах ухааны англи хэл, хуулийн, инженер техникийн, банк санхүү, албан захидал харилцааны чиглэлээр явуулах боломжтой. Банк санхүүгээс бусад чиглэлийг байгууллагын захиалгаар танхимтай хосолж явуулна. Банк санхүүгийн англи хэл 100% онлайн явагдаж байна.