Мэргэжлийн англи хэл ямар чиглэлээр явагдаж байна вэ?

Анагаах ухааны англи хэл, хуулийн, инженер техникийн, банк санхүү, албан захидал харилцааны чиглэлээр явуулах боломжтой.