Мэргэжлийн англи хэлний хичээлд яаж хамрагдах вэ?

Ихэвчлэн байгууллага хамт олноороо хамрагдаж байна. Ихэвчлэн танхимтай хосолж явагдана. Бие дааж суралцах чадвартай мэргэжилтнүүд 100% онлайн сурч байна.