,

Англи хэл огт мэдэхгүй хүн багшгүйгээр яаж онлайн сурах вэ?

Манай YouCAN English сургалт англи хэлийг цагаан толгойн үсэгнээс эхлэн заах ба монгол хэл дээр тайлбартай тул эхлэн суралцагч нарт маш хялбар дөхөм байдаг. 1,2,3 дугаар түвшнээ дуусгаад цаашид бие даан англи хэл дээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхэд алзахгүй.