,

Англи хэл огт мэдэхгүй хүн багшгүйгээр яаж онлайн сурах вэ?

Манай YouCAN English сургалт англи хэлийг цагаан толгойн үсэгнээс эхлэн заах ба монгол хэл дээр тайлбартай тул эхлэн суралцагч нарт маш их дөхөмтэй. 1,2,3 дугаар түвшнээ дуусгаад дан англи хэлээр сурахад алзахгүй болдог.