Америкийн англи хэл, Британий англи хэлний аль нь вэ?

Стандарт англи хэлний дуудлага, үг хэллэг хаа сайгүй ойролцоо байдаг хэдий ч бид орчин үеийн давамгай хэрэглээг бодолцож үзээд англо-америк аялгуугаар ихэнх агуулгыг бэлтгэсэн.