Америкийн англи хэл, Британий англи хэлний аль нь вэ?

Стандарт англи хэл ойролцоо байдаг хэдий ч бид орчин үеийн хэрэглээг бодолцож үзээд америкийн англи хэлээр тохиргоогоо хийсэн. Харин манай сургалтын онлайн тайлбар толь бичигт аль аль хэрэглээ, үгсийн дуудлага нь өгөгдсөн байдаг.