• ЭРДЭМ НОМЫГ ЭРХЭМЛЭГЧ "АЛИА МОРЬ"-ТОН АРД МИНЬ САР ШИНЭДЭЭ САЙХАН ШИНЭЛЭЭРЭЙ!

 • СУРЧ БОЛОВСРОХ ШИНЭ, ШИЛДЭГ АРГА ЗАМ !

  24/7 365 ХОНОГ!

 • ДЭЛХИЙН ХЭЛ- АНГЛИ ХЭЛ ТАНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАР, АМЖИЛТЫН БАТАЛГАА

  24/7 365 ХОНОГ!

 • АЖЛЫН ХАЖУУГААР СУРАХ АМАРХАН БОЛЛОО!

  24/7 365 ХОНОГ!

САР ШИНИЙН БЭЛЭГ- АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУУРЬ МЭДЛЭГИЙГ 3-6 САРЫН ДОТОР ЭЗЭМШЬЕ!

  2018 ОНЫ 2 САРЫГ ДУУСТАЛ ДАРААХ ОНЛАЙН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭЛТ АВАХ ТУЛ ЯАРАГТУН!

Монгол тайлбартай,  эхлэн суралцагчдад зориулсан 1-2-р түвшний онлайн сургалт:  1 сард 9,999₮   (Сар шинийн бэлэг болгож 3-6 сарын нэмэлт бонус)

Монгол тайлбартай,  2-3-р түвшний онлайн сургалт: 1 сард 20,000₮    (Сар шинийн бэлэг 3-6 сарын нэмэлт бонус)

Гэр бүлийн онлайн англи хэлний сургалтын багц 1-3-р түвшин 2 хүнд: 1 сард 29,000₮   (Сар шинийн бэлэг 3-6 сарын нэмэлт бонус)

3 -р түвшний яриа, дүрмийн мэдлэгээ бие даан хөгжүүлэх англи хэл: 1 сард 25,000 ₮    (Сар шинийн бэлэг 3-6 сарын нэмэлт бонус)

Банк, санхүүгийн англи хэлний  онлайн сургалт 3-р түвшин:  1 сард 33,300₮   (Сар шинийн бэлэг 3-6 сарын нэмэлт бонус)

Ерөнхий англи хэл 1-2-р түвшин + банк, санхүүгийн 3-р түвшин: 6 сарын хугацаатай гишүүнчлэл 44,400₮