• ХААНА Ч БАЙСАН ОНЛАЙНААР БИЕ ДААН СУРАХ БОЛОМЖ

    24/7 365 ХОНОГ!

  • СУРЧ БОЛОВСРОХ ШИНЭ, ШИЛДЭГ АРГА ЗАМ !

  • АЖЛЫН ХАЖУУГААР СУРАХ АМАРХАН БОЛЛОО!

2017 ОНЫ 11 САРЫН 15 -НААС ЭЛСЭЛТ АВАХ СУРГАЛТУУД

  • Монгол хэл дээр тайлбартай,  эхлэн суралцагчдад зориулсан 1-р түвшний онлайн сургалт:  1 сард 25,000₮.
  • Монгол хэл дээр тайлбартай,  2-р түвшний онлайн сургалт: 1 сард 25,000₮
  • Гэр бүлийн онлайн англи хэлний сургалтын багц: 1 сард 29,000₮.
  • 3-4 -р түвшний бие даан яриа, дүрмийн мэдлэгээ хөгжүүлэх онлайн англи хэл: 1 сард 25,000 ₮
  • Банк, санхүүгийн англи хэлний  онлайн сургалт 1-3-р түвшин:  1 сард 33,300₮